Lekarz medycyny rodzinnej

Lekarz medycyny rodzinnej, nazywany także lekarzem pierwszego kontaktu, to specjalista leczący chorych z różnego rodzaju chorobami ogólnoustrojowymi. W szczególnych przypadkach lekarz medycyny rodzinnej może kierować pacjentów na specjalistyczne badania diagnostyczne bądź na konsultacje do innych specjalistów.

Badania zlecane przez lekarza rodzinnego są bardzo różne – mogą to być zarówno profilaktyczne badania podstawowe (obejmujące morfologię krwi, pomiar cukru oraz cholesterolu), jak i badania specjalistyczne. Co więcej, od lekarza rodzinnego można też uzyskać skierowanie na badania laboratoryjne czy na rezonans.

Lekarz medycyny rodzinnej łączy kilka specjalizacji, w tym między innymi internę, pediatrię oraz ginekologię. W związku z tym jest w pełni uprawniony zarówno do diagnozowania, jak i leczenia w każdej z powyższych dziedzin.

Lekarz rodzinny może również wypisywać recepty na różnego rodzaju tabletki, w tym między innymi na tabletki antykoncepcyjne. Wypisywanie recept przez lekarzy rodzinnych jest możliwe w wielu sytuacjach – jest to związane z tym, iż taki specjalista może kontynuować leczenie rozpoczęte w poradni specjalistycznej.

Aby wybrać lekarza rodzinnego należy wypełnić i złożyć w przychodni formularz stanowiący deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu. Taki wniosek znajdziemy zarówno w przychodniach na miejscu, jak i na stronach internetowych ośrodków zdrowia.

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można zmieniać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów co sześć miesięcy. Zgodnie z zasadami zmiany lekarza pierwszego kontaktu, nie trzeba w tym celu składać rezygnacji z wcześniejszego specjalisty.

Jeśli zdarzy nam się zachorować w nocy, wówczas możemy wybrać się do dowolnej dyżurującej przychodni – z takiej nocnej opieki medycznej może skorzystać każda ubezpieczona osoba (bez skierowania). Istnieje też możliwość, by lekarz lub pielęgniarka udzielili porady przez telefon lub w domu pacjenta. W takich sytuacjach nie obowiązuje rejonizacja – możemy więc udać się nawet do lekarza pierwszego kontaktu poza miejscem zamieszkania.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest także uprawniony do wystawiania skierowań oraz zwolnień. Zasady wystawiania skierowań przez lekarza rodzinnego są dość proste, jednak nie do każdego specjalisty musimy posiadać takie skierowanie. Bez skierowania można udać się między innymi do okulisty i dermatologa.

Zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane przez lekarzy rodzinnych, a także przez specjalistów prywatnych. Zwolnienie od lekarza prywatnego można jednak uzyskać wyłącznie wówczas, gdy podpisał on umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.