Czy może wypisać receptę na tabletki antykoncepcyjne i wczesnoporonne?

Wiele osób wybierających lekarza rodzinnego bardzo często zastanawia się, czy taka osoba jest uprawniona do wystawiania recept na określone lekarstwa. Jak się okazuje, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dość często obawiają się wystawiania recept refundowanych.

Zgodnie z przepisami prawnymi, lekarz rodzinny ma prawo wypisywania recept na leki – zwłaszcza na lekarstwa, które są niezbędne w leczeniu chorób przewlekłych.

Lekarz pierwszego kontaktu może również wypisać receptę na tabletki antykoncepcyjne. Chcąc jednak mieć pewność, że taki specjalista wypisze nam bez problemu receptę na środki antykoncepcyjne, warto wcześniej w poradni ginekologicznej poprosić o informację dla naszego lekarza rodzinnego (o zapisaniu konkretnych tabletek antykoncepcyjnych).

Lekarz rodzinny może również wystawić receptę na środki wczesnoporonne. Warto wiedzieć, że recepty na pigułki antykoncepcyjne „po” mogą być wystawiane przez lekarzy różnych specjalizacji – z takiej formy zapobiegania niechcianej ciąży można jednak skorzystać wyłącznie w wyjątkowych i awaryjnych sytuacjach.

Warto wiedzieć, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może jednak wystawiać recept na każdy rodzaj leków. W niektórych sytuacjach lekarz medycyny rodzinnej zobowiązany jest do skierowania pacjenta do określonego specjalisty (na przykład do gastrologa czy diabetologa). Dopiero w momencie, gdy uzyska odpowiednie zaświadczenie może kontynuować leczenie i na tej podstawie wypisywać recepty na określone leki.

Poza podstawowymi wymogami, warto mieć na uwadze również wymagania dotyczące wystawiania recept refundowanych przez lekarzy rodzinnych. Taką receptę lekarz pierwszego kontaktu może wystawić w określonych sytuacjach. Warunkiem koniecznym do wystawienia takiej recepty jest przede wszystkim posiadanie przez lekarza rodzinnego udokumentowanego rozpoznania danego schorzenia (na ogół jest ono wydawane przez lekarza specjalistę w związku z leczeniem pacjenta na określone schorzenie).

Obowiązujące przepisy prawne dają jednak lekarzom rodzinnym uprawnienie do wystawiania recept na leki, których zakres jest dość szeroki.

Lekarz, który leczy pacjenta w poradni specjalistycznej ma obowiązek pisemnie poinformować lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, metodzie leczenia, a także o zapisywanych lekach wraz z ich dawkowaniem. Na podstawie takich zaświadczeń wydawanych przez specjalistów, lekarze rodzinni mogą wystawiać recepty na leki (jednak wyłącznie na okres, który został wyraźnie zalecony przez lekarza specjalistę).