Do jakiego specjalisty nie trzeba skierowania?

Zgłaszając się do określonego specjalisty, na ogół wymagane jest przedstawienie ważnego skierowania. Jest to (zaraz po dokumencie potwierdzającym prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń) kolejny ważny dokument, bez którego nie może odbyć się wizyta u niektórych lekarzy.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wypisuje skierowania na badania, a także na wizyty do konkretnych specjalistów. Skierowanie jest wymagane przy niektórych badaniach diagnostycznych, a także w ramach świadczeń realizowanych w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego czy w rehabilitacji leczniczej. Trzeba jednak pamiętać, że skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:
– dermatologa,
– okulisty,
– onkologa,
– ginekologa i położnika,
– psychiatry,
– dentysty,
– wenerologa.

Warto też dodać, że skierowania nie muszą przedstawiać osoby, które korzystają z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym między innymi: inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby niewidome, chorzy na gruźlicę, osoby represjonowane, osoby zarażone wirusem HIV, osoby będące dawcami narządów, a także uzależnieni (od alkoholu, narkotyków).

Lekarz podstawowej opieki medycznej może wystawić skierowanie na badania diagnostyczne, na świadczenia udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki medycznej, a także na rehabilitację i na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz wystawiający skierowanie musi jednak udzielać świadczeń w ramach ważnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo, lekarze pierwszego kontaktu mogą wystawiać skierowania na niektóre kosztochłonne badania diagnostyczne – głównie na gastroskopię oraz kolonoskopię (jednak wyłącznie w przypadkach, które zostały właściwie uzasadnione medycznie – w przeciwnym razie skierowanie może okazać się nieważne. W tym celu zaleca się między innymi dołączenie wyników badań diagnostycznych).

Skierowanie na leczenie szpitalne może zostać wystawione przez każdego lekarza (nie musi to być specjalista ubezpieczenia zdrowotnego). Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą ponadto wystawiać skierowania na transport sanitarny.

Warto też wiedzieć, że każde skierowanie ma określoną ważność. Na ogół jest ono ważne do momentu rozpoczęcia realizacji (na przykład poprzez wyznaczenie daty przyjęcia pacjenta do szpitala). Wyjątkiem są skierowania na leczenia uzdrowiskowe (są ważne przez osiemnaście miesięcy), na fizjoterapię ambulatoryjną (okres ważności do trzydzieści dni), a także skierowania do szpitala psychiatrycznego (tracą ważność po upływie czternastu dni).