Formularz zmiany – jak często można zmienić lekarza?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych każda osoba ubezpieczona ma nie tylko prawo do wyboru lekarza rodzinnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pacjenci mogą w każdej chwili zmienić lekarza pierwszego kontaktu i zdecydować się na korzystanie z usług innego specjalisty (na przykład w sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z usług danego lekarza).

Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – jednak nie częściej niż dwa razy w roku. Jeśli lekarza rodzinnego będziemy zmieniać częściej, wówczas konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości osiemdziesięciu złotych (na rachunek Oddziału Wojewódzkiego Funduszu).

Nie trzeba ponosić opłat związanych ze zmianą lekarza rodzinnego w sytuacji, gdy zmieniamy miejsce zamieszkania bądź gdy dany specjalista zakończył udzielanie pomocy medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wówczas można dokonać zmiany lekarza medycyny rodzinnej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uiszczania opat z wyżej wymienionych przyczyn, należy złożyć właściwy formularz w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dany oddział NFZ po rozpatrzeniu wniosku może nas zwolnić z opłaty lub nie (wówczas trzeba będzie ponieść jej koszty).

Warto podkreślić, że przy wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że każdy pacjent ma prawo zapisania się do dowolnej placówki służby zdrowia – dzięki temu można bezpłatnie leczyć się także poza własnym miejscem zamieszkania. Musi to być jednak placówka, która posiada podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmieniając lekarza rodzinnego każda osoba ubezpieczona ma prawo do uzyskania kopii własnej dokumentacji medycznej (chociażby po to, by móc ją przekazać swojemu nowego świadczeniodawcy).

W celu dokonania zmiany lekarza medycyny rodzinnej należy pobrać odpowiedni druk deklaracji – można go znaleźć w każdej przychodni posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na stronie internetowej NFZ. Zmieniając lekarza pierwszego kontaktu nie ma potrzeby wypisywania się od wcześniejszego specjalisty.

Pamiętajmy, iż możemy bezpłatnie zmienić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jedynie dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana niesie ze sobą obowiązek wpłacenia osiemdziesięciu złotych na konto oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w województwie, na terenie którego mieszkamy.