Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny

Lekarz medycyny rodzinnej jest uprawniony do wystawiania skierowań oraz recept, jednak wcale nie jest łatwo uzyskać skierowanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z obowiązującą ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, lekarz pierwszego kontaktu może zlecać jedynie niektóre badania diagnostyczne.

Lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na bezpłatne badania, jeśli wymaga tego postawienie diagnozy. Na tej liście znajdują się między innymi:
– laboratoryjne badania moczu i kału (również posiewowe),
– hematologiczne badanie krwi (poziom glikozylacji hemoglobiny, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym),
– badania układu krzepnięcia,
– badania ultrasonograficzne jamy brzusznej (USG),
– z badań RTG: prześwietlenie kośćca, klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, od 1 stycznia 2010 roku lekarze medycyny rodzinnej nie mogą wystawiać skierowań na tak zwane badania kosztochłonne (do nich zalicza się przede wszystkim tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, ocenę przepływu krwi metodą Dopplera).

Skierowanie do konkretnego specjalisty można uzyskać w sytuacji wykluczenia lub potwierdzenia istnienia choroby. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może na przykład wypisać skierowanie na badanie na krew utajoną w kale (u osób po pięćdziesiątym roku życia), gdyż jest ono znacznie tańsze niż kolonoskopia.

Gdy lekarz medycyny rodzinnej po przeprowadzeniu podstawowych badań uzna, że pacjent powinien zostać przebadany przez specjalistę, wówczas powinien wystawić stosowne skierowanie. Leczenie specjalistyczne na ogół bowiem wymaga zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz medycyny rodzinnej jest także uprawniony do wystawiania skierowań w celu konsultacji – jeśli więc uzna, że konieczna jest konsultacja gastrologiczna czy diabetologiczna, powinien wypisać stosowne skierowanie.

Skierowania na operacje, zabiegi rehabilitacyjne czy na leczenie w sanatorium mogą natomiast być wystawiane wyłącznie przez lekarzy specjalistów. Mogą wystawiać je tylko lekarze określonych specjalizacji, na podstawie wcześniej zleconych i wykonanych specjalistycznych badań.

Warto też podkreślić, iż nie ma limitu badań, które są odpowiedzialne za kontrolowanie postępów leczenia. Pacjenci nie muszą obawiać się więc, iż w razie poważnej choroby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie ograniczał liczbę badań, które są konieczne do monitorowania stanu zdrowia. Liczba oraz częstotliwość zlecanych badań na ogół jest uzależniona od rodzaju schorzenia.