Lekarz POZ w innym mieście, województwie, za granicą

Coraz więcej osób pracuje bądź uczy się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. W takich sytuacjach często pada pytanie, gdzie należy udać się do lekarza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, każda osoba ubezpieczona ma prawo do wyboru lekarza rodzinnego. Ale w świetle prawa, możemy leczyć się w dowolnej placówce medycznej – warunkiem jest jednak to, by taki ośrodek miał podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dostęp do opieki zdrowotnej jest powszechny, a bezpłatne świadczenia medyczne przysługują wszystkim ubezpieczonym osobom. Jeśli posiadamy stosowny dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie, wówczas możemy leczyć się w dowolnym mieście na terenie całego kraju (pod warunkiem, że ośrodek ma kontrakt z NFZ). Nie obowiązuje bowiem rejonizacja.

Zgodnie z przepisami prawnymi, w określonych sytuacjach istnieje możliwość uzyskania porady lekarza medycyny rodzinnej w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Warunkiem skorzystania z przysługujących świadczeń jest konieczność posiadania i okazania dowodu ubezpieczenia.

Wszyscy ubezpieczeni przebywający poza obszarem działania swojego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (poza województwem, na terenie którego zamieszkują) na takich samych zasadach mogą korzystać z pomocy medycznej w innych województwach i miastach – na podstawie okazania dowodu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że każda ubezpieczona osoba ma prawo do wyboru tylko jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (tak samo jednej pielęgniarki i położnej). Przy wyborze specjalisty nie obowiązuje nas rejonizacja – oznacza to, że nie musimy korzystać z usług placówki medycznej, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zameldowania.

Niezależnie od tego czy będziemy na wakacjach za granicą, czy zamierzamy pracować w innym województwie bądź mieście, zawsze warto przy sobie posiadać dowód ubezpieczenia. Taki dokument potwierdzi nasze prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej bez względu na okoliczności.

Jeśli zamierzamy pracować w jednym z krajów przynależących do Unii Europejskich, wówczas warto wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o tak zwaną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale funduszu. Dzięki takiej karcie możemy korzystać z usług medycznych poza granicami naszego kraju, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.