Na jakie badania może dać skierowanie

Wszystkim ubezpieczonym pacjentom, którzy złożą deklarację wyboru, przysługuje nie tylko prawo do szczepień ochronnych, określonych zabiegów czy transportu sanitarnego. Zakres opieki sprawowanej przez lekarza rodzinnego obejmuje także badania i porady lekarskie.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zlecania badań diagnostycznych (muszą one jednak znajdować się w jego kompetencjach). Co więcej, skierowanie na takie badanie można uzyskać wyłącznie wówczas, gdy ich przeprowadzenie jest niezbędne do postawienia diagnozy i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu pacjenta.

Lekarze rodzinni mogą również kierować pacjentów na profilaktyczne badania diagnostyczne – jednak pacjent musi wykazywać objawy, które będą podstawą do przeprowadzenia takich badań (na przykład analizy moczu czy badania krwi). Badania profilaktyczne są ponadto zlecane osobom z grupy podwyższonego ryzyka w związku z możliwością zachorowania na określoną chorobę.

Zlecone przez lekarza rodzinnego badania diagnostyczne są wykonywane bezpłatnie na podstawie wypisanego skierowania. Dodatkowo lekarz pierwszego kontaktu ma możliwość skierowania pacjenta na takie badania, jak: kolonoskopia oraz gastroskopia (można je wykonać w dowolnej placówce, która posiada podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Poniżej prezentujemy wykaz badań diagnostycznych, na które może nas skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

Badania hematologiczne (płytki krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), poziom glikozylacji hemoglobiny).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi (w tym między innymi: sód, potas, żelazo, wapń, test obciążenia glukozą, kwas moczowy, cholesterol całkowity, bilirubina całkowita, białko całkowite, kinaza kreatynowa, aminotransferaza asparaginianowa, antygen HBs-AgHBs).

Badania kału (badanie ogólne, badanie na krew utajoną w kale oraz badanie na pasożyty).

Badania moczu (ogólne badanie z oceną mikroskopową osadu oraz ilościowe oznaczanie białka, wapnia, glukozy).

Badania układu krzepnięcia (wskaźnik protrombinowy, fibrynogen).

Badania mikrobiologiczne (posiew moczu wraz z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału oraz białko C-reaktywne).

Badania radiologiczne (zdjęcie klatki piersiowej, zdjęcie jamy brzusznej, zdjęcie kostne kręgosłupa, zdjęcie czaszki oraz zatok).

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.