Wzór wypełnienia deklaracji wyboru

W naszym kraju obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a w jego ramach każda ubezpieczona osoba może liczyć na podstawową opiekę zdrowotną. Są to świadczenia medyczne obejmujące między innymi profilaktyczne leczenie zdrowotne, diagnostykę wraz z badaniami, a także rehabilitację.

By móc korzystać z wyżej wymienionych świadczeń, każda osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie artykułu 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest także nazywany lekarzem rodzinnym lub pierwszego kontaktu.

Warto wiedzieć, że każdy świadczeniobiorca może dokonywać wyboru lekarza rodzinnego bezpłatnie do dwóch razy w roku kalendarzowym (co sześć miesięcy). Każda kolejna zmiana lekarza pierwszego kontaktu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości osiemdziesięciu złotych. Nie poniesiemy tej opłaty, jeśli zmiana lekarza jest związana na przykład z miejscem zamieszkania.

Wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy dokonać poprzez wypełnienie tak zwanej deklaracji wyboru. Jest to pisemne oświadczenie woli, a takie formularze dostępne są u każdego świadczeniodawcy, który podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wzór wypełnienia deklaracji wyboru jest ustalany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W takim formularzu muszą znaleźć się przede wszystkim dane dotyczące osoby składającej deklarację (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu). Ponadto w deklaracji określa się kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dane wybranego lekarza.

W deklaracji wyboru lekarza rodzinnego musi znaleźć się także adres świadczeniodawcy oraz miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Deklaracja musi zostać wyraźnie podpisana – świadczeniodawca ma obowiązek przechowywania przyjętych deklaracji wyboru.

Nie jest łatwo wybrać dobrego lekarza rodzinnego, jednak jest to możliwe. Zanim zdecydujemy się na konkretnego specjalistę, warto poznać wcześniej opinie o tym. Można też zasięgnąć porady pacjentów korzystających z usług danego lekarza.

Wybierając lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, warto wiedzieć, że może nim być lekarz posiadający specjalizację minimum pierwszego stopnia (w zakresie medycyny ogólnej), lekarz chorób wewnętrznych bądź taki specjalista, który będzie posiadał zarówno tytuł lekarza rodzinnego, jak i pediatrii czy chorób wewnętrznych.